Antipasto bei Francesco | Stephan Flesch

Alle Projekte des Kunden Antipasto bei Francesco

Leistungen: Projektleitung | Konzept | Drehbuch | Regie | Kamera | Post Production | Schnitt